Adwokat Piotr Walerczyk

Reprezentuję mieszkańców Nowogardu

Kancelaria Adwokacka
adwokat Piotr Walerczyk

Kancelaria Adwokacka Piotra Walerczyka świadczy usługi zarówno Klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju. Swoją profesjonalną obsługę oferuję również związkom zawodowym, jednostkom samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom oraz fundacjom. Reprezentuję swoich Klientów przed sądami, organami ścigania i innymi instytucjami. Prowadzę sprawy sądowe, sporządzam opinie prawne i projekty umów, udzielam pisemnych i ustnych porad prawnych, prowadzę negocjacje.

 • +48 91 820 28 54
 • +48 603 623 262
Kontakt ze mną

Zasady współpracy

Oferuję Państwu obsługę prawną opartą na przejrzystych warunkach i bliskiej współpracy. Jestem partnerem i doradcą w najważniejszych decyzjach Klienta. Każdego dnia dokładam wszelkich starań, aby świadczyć pomoc prawną na jak najwyższym poziomie i zapewnić bezpieczeństwo moim Klientom.

 • Skuteczność
  Cele i korzyści jakie chcą Państwo osiągnąć korzystając z usług kancelarii są moim priorytetem. Dlatego też działając w granicach prawa, kierując się wiedzą i doświadczeniem, dążę do tego, aby cele te zawsze i w każdej sprawie były zrealizowane.
 • Kompleksowość
  W ramach świadczenia usług kancelaria zapewnia kompleksowość obsługi prawnej. Dzięki współpracy tak wewnętrznej, jak również współpracy z zewnętrznymi specjalistami – nie tylko z zakresu szeroko pojętego prawa, ale również innych niezbędnych dziedzin – możliwym jest zapewnienie szerokiej obsługi Klienta.
 • Współdziałanie
  W sposób szczególny dbam o kontakt z Klientami, informując ich na bieżąco o stanie spraw i stopniu ich wykonania, ściśle współpracując w celu wypracowania rozwiązań odpowiadających Państwa oczekiwaniom. Ponadto, analizuję wszelkie konsekwencje, jakie określone rozwiązanie prawne może przynieść, w tym jego realne koszty.
 • Bezpieczeństwo
  Przynależność do samorządu adwokackiego zobowiązuje mnie nie tylko do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ale także zasad etyki wykonywania zawodu. Świadcząc pomoc prawną bezwzględnie respektuję tajemnicę adwokacką, zapewniając Państwu bezpieczeństwo powierzonej informacji.

Prawo karneZapewniam pomoc prawną w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karno - skarbowe, wykroczenia, przestępstwa związane z obrotem gospodarczym, rynkiem kapitałowym, nadużyciem zaufania

Prawo rodzinne i opiekuńczeSprawy o rozwód czy ustalenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Pomagam Klientom przejść przez ten trudny okres możliwie najłatwiej, wykorzystując najbardziej skuteczne środki prawne

Prawo spadkoweDoradztwo prawne przy dokonywaniu rozporządzeń na wypadek śmierci, jak również pomoc przy dochodzeniu praw należnych ze spadku i ochronie interesów spadkobierców

Proces sądowy i windykacja należnościKompleksowe usługi związane z prowadzeniem sporu sądowego - od momentu wyboru strategii procesowej do prawomocnego zakończenia sprawy.

Odszkodowania i zadośćuczynieniaOdszkodowania za szkody majątkowe, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Upadłość konsumenckaPrzepisy dotyczące upadłości konsumenckiej pozwalają skutecznie oddłużyć konsumenta, a także powstrzymać działania windykatorów oraz toczące się postępowania komornicze i sądowe o zapłatę długu

Prawo pracyWypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w sposób dyscyplinarny, dyskryminacja w pracy i nierówne traktowanie, mobbing

Prawo administracyjnePosiadam praktykę zdobytą w sporach z organami administracji samorządowej oraz rządowej, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo dla przedsiębiorcówReprezentuję Klientów w sprawach działania na szkodę spółki, łapownictwa, oszustwa, korupcji, przestępstw przeciwko dokumentom itp. Świadczę pomoc w sprawach karno - skarbowych np. wyłudzenia VAT

Masz pytania? Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Adres kancelarii:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Walerczyk
ul. Lewandowskiego 1/2
70-237 Szczecin

Telefon:
tel/fax +48 91 820 28 54
tel.kom. +48 603 623 262

Adres e-mail:
kancelaria.walerczyk@gmail.com

Nasz profil:
Polub nas na Facebooku